Over Uitgeverij Aspekt

Aspekt werd in 1994 opgericht door uitgever/schrijver dr. Perry Pierik. In de afgelopen 20 jaar werden ongeveer 2500 titels gepubliceerd, waarvan het merendeel nog altijd leverbaar is. Aspekt heeft een breed en veelzijdig fonds, dat in de aanvangsjaren samen met de bekende boekenliefhebber Martin Ros werd samengesteld. Martin doet het de laatste jaren wat kalmer aan, maar Aspekt bracht recent nog een heruitgave van zijn Sisi (keizerin Elisabeth) biografie. Aspekt brengt zowel fictie als non-fictieboeken, en is de huisuitgeverij van het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israël). Ook staat Aspekt bekend om de brede lijn historische en theologische boeken die het brengt. Binnen het fonds neemt ook de biografie een niet onbelangrijke plaats in, zowel literair (Bernlef, Mulisch, Aafjes, Hermans, Hesse, Mann) als politiek (Balkenende, Marijnissen) als historisch (Caesar, Napoleon, Rathenau). Voor de literaire liefhebber is er tevens het literair/cultureel tijdschrift Bühne.

Hoe werkt het bij uitgeverij Aspekt?

Hieronder enige informatie over veel gestelde vragen.

Kan je zomaar een manuscript inzenden?

Jazeker! Welkom. Graag met begeleidend schrijven, synopsis en duidelijke adresgegevens mag dit naar info@uitgeverijaspekt.nl
Bij de realisatie van het manuscript is het handig kennis te nemen van onze ‘Tips & Tricks’ zodat het productie en redactieproces soepel gaat.

Wat doet uitgeverij Aspekt?

Als een boek is aangenomen zorgt Aspekt ervoor dat het woord ter redactie gaat, de juiste opmaak krijgt (pre-press), de juiste coderingen (bar- en nur-codes e.d.), Aspekt verzorgt het omslag en neemt het boek op in onze full colour catalogus (ongeveer 4000 stuks oplage, gaat naar praktisch alle boekhandels in Nederland en Vlaanderen) en zorgt ervoor dat het boek via het Centraal Boekhuis overal besteld kan worden. De auteur krijgt drukproeven en mag meedenken. Verder verzorgt de uitgeverij de recensering van de boeken. Dit gebeurt ruimhartig, omdat publiciteit belangrijk is. Aspekt verzorgt verder social media voor het boek. Zowel onder de naam van uitgeverij Aspekt als wel van onze uitgever, Perry Pierik, loopt er een actief Facebookaccount.

Veel gestelde vragen van meer technische en financiële aard (Financiëring, printen en drukken)

Het is geen geheim dat de boekenwereld de afgelopen jaren wat onder druk staat. Hierop kan een uitgeverij op twee manieren reageren, puur op ‘safe’ spelen, en zich concentreren op bekende namen, of toch proberen een gevarieerd fonds te houden. Aspekt heeft van aanvang aan voor het laatste gekozen. Dit kwam mede voort uit het feit dat op literair gebied ook debutanten altijd een kans kregen en er binnen de non-fictie veel aandacht was voor niche-boeken, die inhoudelijk erg belangrijk waren, maar bestemd waren voor een relatief kleine doelgroep. Een groot deel van de productie van Aspekt zijn commerciële boeken, in die zin dat Aspekt de investering geheel voor eigen rekening neemt. In de andere gevallen is er een plan gemaakt om het boek toch een kans te geven op de markt, ondanks het feit dat de publicatie een behoorlijk risico inhoudt. In dat laatste geval wordt het risico in overleg gedeeld tussen uitgever en auteur, waarbij er meestal sprake is van een stukje afname of naar een andere oplossing (in royaltysfeer) gezocht wordt. Op deze manier krijgen uitgever en auteur een kans. Het verschil tussen Aspekt en de POD-uitgeverijen zoals we die tegenwoordig kennen is dat deze laatsten niet aan fondsvorming doen, vaak geen CB-aansluiting hebben, geen catalogus hebben, niet aan redactie of recensering doen, er geen inspraak is enz. Aspekt is een klassieke uitgeverij, actief in Nederland, Vlaanderen en Engeland met de mogelijkheid ook Engelstalige boeken internationaal te publiceren, waar kwaliteit, inhoud en de ontwikkeling van een schrijverschap en duurzaamheid centraal staan. Het woord POD (Printing on Demand) viel al even, ook hier is het een en ander over te zeggen.

Printen en drukken, drukken en printen

Een veel gestelde vraag en oude misverstanden
Een relatief nieuw verschijnsel, maar inmiddels alom gebruikelijk, is het produceren van boeken per stuk of in kleinere hoeveelheden (Printing on Demand of boek op verzoek). Dit is mogelijk geworden door technologische vernieuwing in het vak. Soms wordt deze ontwikkeling met argusogen bekeken, onbekend maakt onbemind. Maar praktijk is dat zelfs de grootste drukkers van dit land veelal niet meer drukken maar printen, hoewel het in de volksmond nog altijd ‘drukken’ heet. Bijvoorbeeld bij Koninklijke Wöhrman, waar vaak tot 3.000 ex alles per print verloopt. De kwaliteit van printen is zo goed dat printen of drukken eigenlijk nauwelijks verschil uitmaakt. Verschillen tussen boeken zitten tegenwoordig eerder in lijmsoorten dan in drukkwaliteit. Sommigen menen dat uitgevers nu ‘niet meer hoeven te investeren’ in een boek. Dit klopt maar deels, de drukkosten zijn maar een fractie van de kosten van een boek. Daar staan de voordelen tegenover:

  • Boek is altijd leverbaar (kost ook geld)
  • Er kan snel op maat geleverd worden
  • Er zijn snelle aanpassingen mogelijk, bv bij foutjes of actualiteiten
  • Er is meer geld beschikbaar voor andere zaken (recensies)

Daarbij is het een antwoord op andere ontwikkelingen in de branche: concurrentie van ebooks, grote aantal titels, verminderde aantal boekhandels, afwachtende houding op boekenbeurzen enz.
Aspekt heeft deze nieuwe techniek ingezet om de leverbaarheid van het fonds verder te vergroten. Het is uniek te noemen dat 2000 titels leverbaar zijn, en dat daar wekelijks nieuwe titels bijkomen. Aspekt heeft veel geld en tijd geïnvesteerd in het herdigitaliseren van ‘oude’ titels, die hierdoor een nieuw leven kregen. Via de bronboeken zijn ook oude niet meer leverbare titels uit een ver verleden heruitgegeven op deze wijze, zoals de nieuwe theologische lijn van Aspekt, waarvoor veel waardering was, o.a. in het Reformatorisch Dagblad.

Resumerend

Aspekt is een ‘klassieke’ uitgeverij, in de zin dat men echt aan een fonds werkt, in auteur investeert en monumentale reeksen intern subsidieert, zoals Het Bulletin van de Tweede Wereldoorlog, De Grote Oorlog kroniek 1914 – 1918. In de laatste serie is deel 40 nu juist verschenen. Het initiatief Bühne, op literair-cultureel terrein, getuigt hier ook van.

De uitgeverij is zeer actief op social media en heeft naast verschillende Facebookpagina’s ook een Instagramaccount.

Instagram @uitgeverijaspekt

Facebook @uitgeverijaspekt

  • Perry Pierik
  • Boek en opinie
  • Militaria Update
  • Reeds besproken Bühne site – Aantal auteurspagina’s

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close